Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Een nieuwe start een nieuwe naam

Er schijnen geruchten de ronde te doen over het sluiten van kerkgebouwen in Vroomshoop, hiervan is echter geen sprake. Integendeel wij zijn op zoek naar nieuwe namen voor beide gebouwen, onder het motto: een nieuwe start een nieuwe naam.

Natuurlijk kunnen we de namen Kerkelijk Centrum Irene en Kerkelijk Centrum Het Anker blijven gebruiken, maar vooral bij de laatste naam wordt de aanvulling kerk of kerkelijk door velen gemist. Het voelt meer als een naam voor de vergaderzalen dan voor de kerkzaal. 

Vanwege de verregaande samenwerking lijkt het ons mooi als beide gebouwen een overeenkomende naam krijgen. Om tot  goede en bruikbare namen te komen doen wij een beroep op uw/jullie fantasie. Dus jong en oud bedenk een mooie naam voor één of voor beide kerkgebouwen en stuur deze naar  Anita Timmer, anitatimmer@planet.nl of naar Thea Oosterveen, theaoosterveen@home.nl.

Schriftelijk mag natuurlijk ook, bij beide kerken staat een doos waar briefjes met namen erop gedeponeerd kunnen worden.  Vermeld in de mail of op het briefje naast de naam die u bedacht hebt voor de kerkgebouwen ook uw eigen naam en adres. Indien mogelijk ook graag vermelden hoe u tot de door u opgegeven naam bent gekomen. De uiterste inleverdatum is 20 april 2014.

Uit de leden van de grote kerkenraad zal een werkgroep gevormd worden bestaande uit 6 personen, 2 diakenen, 2 ouderlingen en 2 kerkrentmeesters. Deze groep zal zich buigen over de ingestuurde namen en hun advies uitbrengen aan de grote kerkenraad, waar de uiteindelijke beslissing over de namen voor beide kerkgebouwen in de vergadering van 18 juni genomen zal worden. Wij hopen op veel reacties..

Zoals u vast wel gemerkt hebt heeft dhr. J. Veldhuis foto’s gemaakt tijdens de dienst van 5 januari 2014. De dienst waarin de federatieovereenkomst ondertekend is.  Hij heeft daar een prachtig fotoboek van gemaakt. In beide kerkgebouwen ligt een exemplaar van dit boek ter inzage.

 

<< Terug