Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Ds. J.C.J. Post neemt beroep aan

Aan het begin van de extra gemeentevergadering op maandag 13 maart jl. kon voorzitter Henk Nieboer meedelen dat ds. J.C.J. Post het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen.

Deze mededeling werd door de vele aanwezigen met applaus begroet. 

Ds. Post, die in Wierden woont, is nu nog predikant te Lutten-Slagharen-Schuinesloot.
In overleg met die gemeente zal bekeken worden wanneer hij intrede in onze gemeente kan doen.

Uiteraard zijn we als gemeente heel blij en dankbaar dat de vacature na het vertrek van ds. F. Schipper weer ingevuld wordt. 

<< Terug