Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Digitaal collecteren

Collecteren via app “Appostel”.

 

Vanaf half januari 2022 kan er ook digitaal een bedrag voor de collectes  overgemaakt worden. Dat betekent dat er naast collectemunten of contant geld dus een derde mogelijkheid is om geld voor de diverse doelen te geven. Omdat het storten van contant geld steeds moeilijker wordt en ook nog meer kosten met zich meebrengt, gaat de voorkeur uit naar collectemunten of digitaal betalen. Uiteraard blijft het betalen met contant geld nog steeds mogelijk.

Het digitaal betalen van de collectes kan met de app Appostel via de telefoon of via de tablet. Uit de eerste testen blijkt dat deze app zeer gebruiksvriendelijk is. Als u de app downloadt, wordt alleen de eerste keer het registratienummer gevraagd. Dit registratienummer staat op de brief of de mail over de actie Kerkbalans die u heeft ontvangen. Overigens is het invullen van het registratienummer niet verplicht.

In de app maakt u gebruik van de optie “Geef aan collecte” en vervolgens kiest u de optie “Collecteren in kerkdienst”, (dus niet de optie ”Doe een algemene gift”). Daarna kiest u voor de optie “Bijdrage” waarin u dan een bedrag kunt invullen voor kerk, diaconie en zendingsbusje. Soms is er ook een extra collecte aan toegevoegd. Als u de bedragen hebt ingevuld, klikt u op de optie “Bijdrage doen”. Het tijdpad waarin u de collectes kunt doneren is steeds van maandag tot en met zondag. In de kerkbode wordt aangegeven waarvoor de collectes die zondag bestemd zijn. Dit wordt op zondag ook via de beamer getoond.

Om een gift te kunnen doen moet u eerst uw tegoed op de Appostel app opwaarderen. Links bovenaan de startpagina van de app kunt u dan uw tegoed zien. Bij het eerste gebruik van de app staat dit bedrag natuurlijk op € 0,00. Als u op dit bedrag klikt, kunt u uw saldo opwaarderen.

Wij willen met deze manier van collecteren in spelen op de nieuwe mogelijkheden om geld aan de collectes te geven en hopen dat we hiervoor veel gemeenteleden enthousiast kunnen maken.

De kerkbode

Op de app Appostel kunt u ook de kerkbode vinden. Op de startpagina staat op de onderste balk tweede van links een symbooltje voor de kerkbode. Als u daarop klikt komt de pagina met de kerkbodes in beeld. Op deze manier voldoen we geheel aan de eisen van de privacy (AVG) en het betekent dus dat de kerkbode niet meer op de site van de kerk staat.

Voor eventuele vragen of voor hulp bij het opstarten van de app kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, de Diaconie of het College van Kerkrentmeesters.

 

Namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters

 

 

 

<< Terug