Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Collectes tijdens de viering van het Heilig Avondmaal in 2016

Vanaf 1 januari 2016 zal voor de 1e keer op zondag 17 januari, tijdens elke dienst in Het Anker, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt, ( met uitzondering van Goede Vrijdag ) twee keer een collecte worden gehouden. Voor de aanvang van de viering zal de “Heilig Avondmaalscollecte” gehouden worden ( goed doel ) en na de viering de “diaconie-collecte”.

Uw diaconie

<< Terug