Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Collecte Rode Kruis

De opbrengst van de collecte op 4 september (viering Heilig Avondmaal)
zal zijn voor het Rode Kruis. Ruim 42 miljoen mensen in Afrika zijn getroffen door extreme droogte en hebben dringend hulp nodig.
Door het weerfenomeen El Nino blijft de regen uit en is de catastrofe niet te overzien. Mensen raken ondervoed, hebben tekort aan water en kampen met ziektes. Het Rode Kruis deelt voedsel en schoon water uit.
Laten wij deze mensen in Afrika helpen. Doet u weer mee?
N.B. Diaconiecollecte èn Rode Kruis tijdens de dienst.
Uw diaconieën.

<< Terug