Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Bundel Veertigdagentijd 2015

Ook voor 2015 ligt het in de bedoeling dat de Commissie Kerkinactie Vroomshoop in de Veertigdagentijd een boekje gaat uitgeven met gedichten, gebeden, verhalen, anekdotes etc. Op deze wijze wil de Commissie invulling geven aan het punt van bezinning; voor elke dag in de Veertigdagentijd een moment van bezinning. Voor het uitbrengen van het Veertigdagenboekje 2015 zijn wij wel afhankelijk van de bijdragen die door u/jullie worden aangereikt. Denkt u “Ik wil ook wel een bijdrage leveren voor de uitgave van 2015”, stuur dan uw bijdrage naar Harry Lantink, Schoolstraat 63, 7686 CM Geerdijk of emailadres hlantink@hotmail.com. Nu zijn er gemeenteleden die heel veel bijdragen aanleveren of zelfs volledige boekjes. Dat is op zich geen probleem, maar geef dan wel even aan de bijdragen of gedeeltes uit deze boekjes die uw/jullie speciale aandacht hebben.

De bijdragen dienen uiterlijk 1 januari a.s. binnen te zijn.

<< Terug