Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Blijf verantwoordelijk

De mens wikt, God beschikt. (Spreuken 16:9)

Gods Hand leidt, maar: óók op zo’n wijze, dat we door Zijn Geest onze verantwoordelijkheid, ten tijde van Corona, wel degelijk zorgzaam en ernstig op ons moeten nemen!

Ds. Antonides.

<< Terug