Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Herhaalde oproep!!! Bezorg(st)er gevraagd

Helaas hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen wie de bezorging van de ongeveer 18 kerkbodes route omgeving Zwolsekanaal, Kolkmanweg en de Sluis van de heer van Laar wil overnemen. Als u die bezorging op deze route wilt verzorgen wordt u verzocht even contact op te nemen met telefoon 642270. NB: er geen leeftijdsgrens aan deze bezorging verbonden. Fam Geerligs.

<< Terug