Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Bezorging kerkbodes

Dank.

De heer Bokhorst heeft, na een aantal jaren de kerkbodes bezorgd te hebben bij de bewoners in ‘t Flierborgh, aangegeven hiermee te willen stoppen. Hartelijk dank voor deze werkzaamheden. De bezorging wordt overgenomen door mevr. Strijker die sinds kort in ‘t Flierborgh woont.

Verder gaat mevr. Kamphuis van de Julianastraat de bezorging van een aantal pakketjes kerkbodes overnemen van de fam. Antonides. Alle Boshoek bewoners op dit adres hebben hun bijdrage aan de bezorging geleverd. Hartelijk dank daarvoor.

<< Terug