Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Beroep ds. David Kroeze

Mededeling namens de kerkenraad:

Vanmorgen (zondag 12 maart) wordt in de wijkgemeente de Regenboog van de Protestantse gemeente te Harderwijk afgekondigd dat er een beroep wordt uitgebracht op ds. David Kroeze. Het is de verwachting dat de officiële beroepingsbrief deze week overhandigd wordt. Wij feliciteren ds. Kroeze van harte met dit beroep naar Harderwijk en wensen hem wijsheid en Gods zegen bij het nemen van een beslissing.

<< Terug