Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Bericht van Stralende Sterren

Er is altijd iets, waar je goed in bent, God heeft jou gemaakt, met je eigen talent. Het liedje van de Circustent was een groot succes tijdens het optreden in Kerkelijk Centrum Irene. We maken er ook echt een circusoptreden van want we hebben rolfluitjes waar we halverwege het liedje op mogen fluiten. Nou, dan zit de stemming er meteen goed in! Ds. Kroeze vroeg ons, wat je met je handen kan doen. Daar kun je natuurlijk heel veel dingen over opnoemen maar het hartelijke applaus na ons optreden, was daarvan een duidelijk voorbeeld.  Zondag 9 november zingt Kinderkoor Stralende Sterren in de Grote Kerk in Vriezenveen. Deze KidsPraise is voor jong en oud en heeft als thema: “Je geld of je leven”. Vanaf 18.00 uur is de kerk open. Komt allen!

Agenda, voor de koorleden:

1 november : 16.15 uur, repetitie in Het Anker

8 november : geen repetitie, zie uitnodiging.

9 november : ’s avonds optreden in Vriezenveen, aanv. 18.30 uur.

15 november : 16.15 uur, repetitie in Het Anker t/m 13 december.

20 december : optreden tijdens de kerstwandeling in Beerze

25 december : optreden in Het Anker

<< Terug