Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Benoeming adviseurs

Als adviseurs van de kerkenraad zijn benoemd de heren Hans Nieboer en Gerrit Verheij.

De heer Nieboer adviseert o.a. met betrekking tot:

– het ondersteunen en mede vormgeven van het beleid t.a.v. Communicatie en PR;

– het onderhouden van contacten met de media.

De heer Verheij adviseert o.a. met betrekking tot

– het beheren en actualiseren van de Plaatselijke Regeling;

– het adviseren m.b.t. kerkordelijke aangelegenheden; – overige beleidsmatige zaken die op het pad komen van moderamen/kerkenraad.

Namens de kerkenraad wensen wij de heren Nieboer en Verheij Gods zegen toe en sterkte bij hun werk in Zijn dienst.

<< Terug