Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Aktie Kerkbalans

De Aktie Kerkbalans heeft dit jaar bij “Het Anker” € 181.000,– opgebracht en bij de “Irenekerk” ruim € 173.000,–. Ondanks het feit dat de opbrengst bij beide kerken iets lager is dan vorig jaar zijn de Colleges van Kerkrentmeesters dankbaar dat dit resultaat is bereikt. Wij willen u dan ook hartelijk danken voor uw toezegging. Tevens willen wij de vele vrijwilligers, betrokken bij de Aktie Kerkbalans, bedanken voor hun inzet. Zonder hen zou het niet gelukt zijn. Uw (en jullie) bijdrage aan Kerkbalans 2016 maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen! Tot slot nog het verzoek aan de mensen die hun toezegginsformulier nog niet hebben ingeleverd. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen bij de ledenadministratie van uw kerk?

Nogmaals: hartelijk dank voor uw toezegging!

Colleges van Kerkrentmeesters Het Anker en Irene.

<< Terug