Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Aktie Kerkbalans 2015

Zoals u elders in de kerkbode heeft kunnen lezen heeft de Aktie Kerkbalans dit jaar een mooi bedrag voor beide kerken opgebracht. De Colleges van Kerkrentmeesters zijn dankbaar dat dit resultaat bereikt is. Bij deze willen wij u dan ook heel hartelijk danken voor uw toezegging. Het geeft opnieuw de betrokkenheid van onze gemeente weer. Een plaats waar iedereen welkom is.

Tevens willen wij de vele vrijwilligers, betrokken bij de actie Kerkbalans, bedanken voor hun inzet. Zonder hen zou het niet gelukt zijn.

Uw (en jullie) bijdrage aan Kerkbalans 2015 maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen! Tot slot nog het verzoek aan de mensen die hun toezeggingsformulier nog niet hebben ingeleverd. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen bij de ledenadministratie van uw kerk?

Nogmaals: hartelijk dank voor uw toezegging!

Colleges van Kerkrentmeesters, Protestantse gemeente te Vroomshoop

<< Terug