Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Afscheid leden College van Kerkrentmeesters

Tijdens de vergadering van 18 mei jl. van het College van Kerkrentmeesters namen we afscheid van twee leden en mochten we gelukkig ook hun opvolgers verwelkomen. Als eerste nam Riekje van der Veen afscheid, die maar liefst 7½ jaar zitting in het college heeft gehad waarvan de laatste jaren als vertegenwoordiger van de activiteitencommissie. De taak van Riekje wordt overgenomen door Liza Staarman. We wensen haar hiermee veel succes.    

Vervolgens nam het College afscheid van Jans Kamphuis, die gedurende maar liefst 9 jaar deel uit heeft gemaakt van het College. Met veel enthousiasme heeft Jans deze taak vervuld en is daarbij tevens contactpersoon voor de Classis en de (grote) Kerkenraad geweest. De taak van Jans zal worden overgenomen door Harm Wemekamp. We wensen hem hiermee uiteraard ook veel succes. Bij deze willen wij Riekje en Jans nogmaals hartelijk danken voor hun inzet voor onze kerk!  

<< Terug