Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Werkgroepen/commissies

Hieronder vindt u links naar de contactgegevens van de verschillende werkgroepen en commissies.
 Activiteitencommissie
J. Heideman-Gerrits Contact
H. Middag Contact


Beamercommissie
Beamercommissie Contact


Catechisatie
R. Bokhove Contact


Collectemunten
G.J. Meijerink Contact
B.J. Snijders Contact
Kerkelijk bureau Contact


Commissie Alpha en Gemeentegroeigroepen
W. Oldenhuis Contact


Commissie Opendeurdiensten
H. Middag Contact
J. Ribberink Contact


Gebedskring
W. Oldenhuis Contact


Jaargids
G. Verheij Contact


Jeugdraad
F. Uphoff Contact
D. Gielians Contact


Kerkinactie Vroomshoop
W. Diek Contact
H.H. Wemekamp-Kamphuis Contact


Liturgisch bloemschikken
R. Limbeek Contact


Redactie Kerkbode
W. Hoogenkamp Contact
M.W. Rotman-Mollenhorst Contact


Startdienstcommissie
H. Middag Contact


Talentenbank
E. Bloemhof Contact
A. van Tolij Contact
Contact


Verjaardagsfonds
W. Hoogenkamp Contact
R. Jansen-Vogelzang Contact
E.J. Staarman-Bolhuis Contact


Vrouwencontactgroep
Vrouwencontactgroep Contact


Website beheer
Website beheer Contact


Woensdagmorgengroep
J. de Vries Contact