Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Werkgroepen/commissies

Hieronder vindt u links naar de contactgegevens van de verschillende werkgroepen en commissies.
 Activiteitencommissie
H. Middag Contact
J. Heideman-Gerrits Contact


Beamercommissie
Beamercommissie Contact


Catechisatie
R. Bokhove Contact


Collectemunten
B.J. Snijders Contact
G.J. Meijerink Contact
Kerkelijk bureau Contact


Commissie Alpha en Gemeentegroeigroepen
W. Oldenhuis Contact


Commissie Opendeurdiensten
J. Ribberink Contact
H. Middag Contact


Gebedskring
W. Oldenhuis Contact


Jaargids
G. Verheij Contact


Jeugdraad
F. Uphoff Contact
D. Gielians Contact


Kerkinactie Vroomshoop
H.H. Wemekamp-Kamphuis Contact
W. Diek Contact


Liturgisch bloemschikken
H. Limbeek Contact


Redactie Kerkbode
M.W. Rotman-Mollenhorst Contact
W. Hoogenkamp Contact


Startdienstcommissie
H. Middag Contact


Talentenbank
A. van Tolij Contact
E. Bloemhof Contact
Contact


Verjaardagsfonds
E.J. Staarman-Bolhuis Contact
R. Jansen-Vogelzang Contact
W. Hoogenkamp Contact


Vrouwencontactgroep
Vrouwencontactgroep Contact


Website beheer
Website beheer Contact


Woensdagmorgengroep
J. de Vries Contact