Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Werkgroepen/commissies

Hieronder vindt u links naar de contactgegevens van de verschillende werkgroepen en commissies.
 Verjaardagsfonds
W. Hoogenkamp Contact
R. Jansen-Vogelzang Contact
E.J. Staarman-Bolhuis Contact


Redactie Kerkbode
W. Hoogenkamp Contact
M.W. Rotman-Mollenhorst Contact


Kerkinactie Vroomshoop
W. Diek Contact
H.H. Wemekamp-Kamphuis Contact


Catechisatie
R. Bokhove Contact


Liturgisch bloemschikken
R. Limbeek Contact


Activiteitencommissie
J. Heideman-Gerrits Contact
H. Middag Contact


Startdienstcommissie
H. Middag Contact


Commissie Opendeurdiensten
H. Middag Contact
J. Ribberink Contact


Collectemunten
G.J. Meijerink Contact
Kerkelijk bureau Contact


Jeugdraad
F. Uphoff Contact
D. Gielians Contact


Talentenbank
E. Bloemhof Contact
A. van Tolij Contact
Contact


Jaargids
G. Verheij Contact


Beamercommissie
Beamercommissie Contact


Website beheer
Website beheer Contact


Commissie Alpha en Gemeentegroeigroepen
W. Oldenhuis Contact


Woensdagmorgengroep
J. de Vries Contact


Vrouwencontactgroep
Vrouwencontactgroep Contact


Gebedskring
W. Oldenhuis Contact