Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Vacature predikant

Wij, als Protestantse gemeente te Vroomshoop, zijn een kerk waar wij elkaar ontmoeten om te kunnen groeien in geloof, hoop en liefde in Jezus Christus en dit door te geven (aan de volgende generatie).

Een kerk waar mensen zich thuisvoelen en waar wij elkaar motiveren en uitnodigen tot opbouw van “samen kerk zijn” zodat onze kerk een “kloppend hart” in Vroomshoop is.

Wij willen mensen helpen, dichtbij en ver weg, die onze hulp nodig hebben.

Door deze doelstelling steeds weer tegen het Licht te houden
blijven wij een kerk in beweging.”

* Kerntekst uit het eindverslag “Wat voor Kerk willen wij zijn?”

 

In verband met het emeritaat van één van haar drie predikanten zoekt de Protestantse gemeente te Vroomshoop een:

Inspirerende, toegankelijke Predikant(e); 1 FTE.

 Wat zien we graag terug bij een predikant voor onze gemeente ?

We zien graag dat je je thuisvoelt in een veelkleurige dorpsgemeente waar tradities en gewoontes belangrijk zijn en meegaan met de tijd ook. Als predikant heb je in de kerkenraad en het moderamen een theologisch inhoudelijke en inspirerende rol.

We zien graag dat je deskundig en inspirerend bent. In de Eredienst gebruik je de ruimte voor verschillende vormen van liturgie, muziek en prediking. Samen met ons wil je zoeken naar verdere vernieuwing met behoud van vertrouwde en bekende elementen.

We zien graag dat je in staat bent om te wisselen van een uitvoerende/leidende rol naar meer coachende, stimulerende en ondersteunende rol.

We zien graag dat je een voortrekker bent bij het invullen van de wens om pastoraal, diaconaal en missionair ‘kerk in het dorp’ te zijn. Versterken van de gerichtheid naar buiten toe en het meer zichtbaar maken van de gastvrijheid van onze gemeenschap.

We zien graag dat je met ons zoekt naar nieuwe manieren om kerk en geloofsgemeenschap aantrekkelijk te houden voor de middengroep van 20-50-jarigen, waaronder (jonge) ouders en via hen ook jeugd en jongeren.

Wat zijn de belangrijkste taken voor jou als predikant ?

In de eredienst weet je vanuit een duidelijk merkbaar levend geloof het verlangen op te wekken naar een relatie met God en naar verbondenheid en gemeenschap met elkaar. Je legt de Bijbel uit in een eigentijdse verkondiging en weet het evangelie verrassend dichtbij te brengen. Het kunnen aangaan en onderhouden van pastorale contacten op basis van respect en inlevend vermogen.

Het initiëren, coördineren en organiseren van nieuwe ideeën en activiteiten. Je weet hierbij de gemeente op gepassioneerde wijze te inspireren en enthousiast te maken. Je kunt hierin samenhang aanbrengen en de aanwezige talenten in de gemeente motiveren en optimaal inzetten.

Welke ervaring en persoonskenmerken zijn handig om te hebben ?

Enige ervaring is gewenst op gebied van inspirerend leiding geven met als doel het opbouwen en toerusten van onze mooie gemeente. Dit in samenwerking met twee collega predikanten en de kerkenraad. Je bent een enthousiasteling die ons stimuleert om onze gaven te gebruiken in de eredienst, onze gemeente en onze omgeving. Een inspirator die mensen aan het denken en in beweging zet.
Je hebt ervaring op het gebied van social media en bent hierin ondernemend om met name jeugd en jongeren hiermee te bereiken en betrekken. Wij vinden het belangrijk dat je jezelf kan zijn, vermogen tot zelfreflectie hebt en in staat bent om voor jezelf tijd voor rust, bezinning en studie te vinden.

Welke competenties neem je mee ?

Als belangrijkste competenties zien wij: kunnen inspireren in het geloof en dagelijks leven, verbindend zijn in onze diversiteit en over de  generaties heen, omgaan met verschillen en tegenstellingen, motiveren, initiatief kunnen nemen en ook kunnen volgen, pragmatisch zijn, flexibel zijn in de verschillende rollen, creatief in het zoeken naar nieuwe vormen.

Tenslotte

Je bent woonachtig in (omgeving) Vroomshoop of bereid hiernaartoe te verhuizen. Hiervoor heeft de gemeente een pastorie beschikbaar.

Inlichtingen over deze vacature kunnen opgevraagd worden bij:
Gea de Groot, gea@maneschijn-bouw.nl
(Secretaris beroepingscommissie) of bij
Gerrit Westerink, gerritwillywesterink@gmail.com,
telefoon (0546) 64 34 77 (Voorzitter beroepingscommissie)

 

 

<< Terug