Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Talentenbankformulier

De Commissie Talentenbank is in 2015 ontstaan uit de samenvoeging van de Commissie Talentenbank / Wervingscommissie van KC Irene en de talentenbank van KC Het Anker. De Commissie Talentenbank is nu actief voor de “Protestantse gemeente te Vroomshoop

Leden van de Commissie Talentenbank benaderen in principe gemeenteleden voor het ambt van ouderling en/of diaken. Mogelijke kandidaten worden niet eerder benaderd dan na instemming van resp. de taakgroep pastoraat dan wel de taakgroep diaconaat.

Het benaderen van gemeenteleden voor andere functies en/of taken wordt door de betreffende commissie zelf gedaan. De commissies kunnen navraag doen bij de talentenbank of er kandidaten zijn voor verschillende functies en/of taken. Wel is het zaak dat er ruggenspraak wordt gehouden met de Commissie Talentenbank over het benaderen van gemeenteleden. De Commissie Talentenbank heeft een coördinerende rol, om zo te voorkomen dat gemeenteleden meerdere keren door verschillende commissies worden benaderd.

We werken ingaande 2016 met een nieuw ontwikkeld talentenbankformulier. Het begin bevat diverse taken die binnen het kerkenwerk voorkomen. Het vervolg van het formulier vermeldt diverse talenten, die op gemeenteleden van toepassing kunnen zijn en die eventueel zouden kunnen worden ingezet voor het kerkenwerk.

Onder het motto “Daad bij het Woord voegen” is/wordt in 2016, gelijktijdig met de Actie Kerkbalans, de talentenjacht gehouden onder alle gemeenteleden van 16 jaar en ouder.

De resultaten van deze talentenjacht worden beheerd in een databank, om zo snel en gericht naar geschikte kandidaten te kunnen zoeken. Ook de resultaten van eerder gehouden talentenjachten worden beheerd in deze databank.

Het talentenbankformulier is hier te vinden. 

De Commissie Talentenbank is als volgt samengesteld:

–  Voorzitter:  Harry Lantink
–  Secretaris:  Arie van Tolij
–  Leden:  Ellen Bloemhof, Jannette Heideman-Gerrits, Klaas Knol, Jan        Schutte, Gerrit Westerink, Rienk van der Woude

Jan Maathuis fungeert als aanspreekpunt voor de Commissie Talentenbank naar de kleine- en grote kerkenraad.                               

De contactgegevens van de Commissie Talentenbank zijn hier te vinden

Ellen Bloemhof en Arie van Tolij verzorgen het beheer van de databank.

<< Terug