Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Namen kerkgebouwen

Sinds de federatie is er behoefte aan duidelijke en heldere namen voor onze kerkgebouwen. Omdat de kerkenraad het belangrijk vindt dat de namen uit de kerkelijke gemeente zouden komen, konden gemeenteleden ideeën inzenden. Een commissie, bestaande uit een diaken, een ouderling en een kerkrentmeester van beide kerken, heeft uit alle inzendingen een keuze gemaakt.

De namencommissie heeft naast het zoeken naar een naam die goed in het gehoor ligt en goed is uit te spreken, ook gekeken naar de betekenis van het woord.

Er zijn vele namen ingeleverd voor het kerkgebouw aan de Hoofdstraat en enkele voor het kerkgebouw aan de Julianastraat. Hieruit hebben we de volgende keuze gemaakt; voor het kerkgebouw aan het kanaal de naam “Kerkelijk Centrum Het Anker” en voor het kerkgebouw aan de Julianastraat “Kerkelijk Centrum Irene”

Motivatie:          In beide namen staat “Kerkelijk Centrum”, dit symboliseert eenheid.

Kerkelijk Centrum Het Anker, omdat er binnen de kerk aan de Hoofdstraat allemaal afbeeldingen van zee,  water en schepen aanwezig zijn. Het woord Anker sluit hier mooi op aan. Daarnaast  staat de kerk aan het kanaal en staat het Anker symbool voor hoop (vroomsHOOP) en vertrouwen. Het anker beschermt ons ook tegen afdrijven en houdt ons op het goede pad.

Irene betekent vrede en dan met name vrede tussen verschillende geloofsovertuigingen en kerken.

In deze tijd van samengaan zijn dit namen die prima passen bij de huidige tijdsgeest en ook nog jaren mee kunnen.  

Tijdens de vergadering van zowel de kleine als de grote kerkenraad zijn beide namen aangenomen.

 

 

 

 

<< Terug