Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Vrouwencontactgroep “Dient de Here”

Eens in de 14 dagen komt de vrouwencontactgroep Dient de Here bij elkaar in Kerkelijk Centrum Irene, op de donderdagavond, vanaf 19.30 uur.

Doorgaans bestaan de avonden vóór de pauze uit het bespreken van een Bijbels – of actueel onderwerp.
Na de pauze is er een vrije bijdrage in de vorm van een puzzel, spel of iets dergelijks; gevarieerde onderwerpen dus.

Naast al het serieuze dat wordt gedaan, spreken ook gezelligheid en onderlinge contacten een woordje mee!

De groep kent ca. 15 leden; een grotere groep is wenselijk dus…….;
nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

In de Kerkbode worden de data van de bijeenkomsten vermeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de vrouwencontactgroep Dient de Here.
Vrouwencontactgroep Dient de Here
H. (Hennie) GieliansContact