Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Vrouwencontactgroep “Dient de Here”

De vrouwencontactgroep komt één keer per veertien dagen op donderdagavond om 19.45 uur bijeen in Kerkelijk Centrum Irene.  

Voor de pauze worden Bijbelse onderwerpen besproken en na de pauze verzorgen leden een leuke avond. Nieuwe leden zijn van harte welkom.