Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Ontmoeting & Inspiratie

Met een gevarieerd aanbod wordt getracht voor iedereen iets te vinden dat uitnodigt en aanspreekt, om zo te ondersteunen en hulp te bieden bij de zoektocht naar verdieping en zingeving ‘in de breedste zin van het woord’.

Wij allen bevinden ons op de weg van groei in geloof en zullen levenslang leerling blijven.

De commissie Ontmoeting & Inspiratie wil eenieder in dit leerproces stimuleren en handreikingen doen.

 

De commissie Ontmoeting & Inspiratie biedt o.a. de volgende activiteiten aan:

  • thema-avonden, met onderwerpen op pastoraal-, diaconaal-, maatschappelijk-, medisch-ethisch-, cultureel- of theologisch gebied;
  • activiteiten in het teken van de relatie tussen Kerk & Israël;
  • gespreksgroepen;
  • speeddaten;
  • ontmoetingsavonden, in een kleine kring van ca. 8 personen een gespreksonderwerp  bespreken over geloven, leven en samen kerk zijn en
  • jaarlijkse excursie met een religieus-cultureel karakter.

 

In september ontvangen alle gemeenteleden het programmaboekje dat door de commissie Ontmoeting & Inspiratie is samengesteld met alle activiteiten voor het komende seizoen (tevens te raadplegen via de homepage van deze website).

 

In het programmaboekje worden ook activiteiten genoemd van andere commissies/groepen die actief zijn op het gebied van ‘leren en ontmoeten’, te weten:

  • INterkerkelijk Koffieochtend Team (INKT)
  • Woensdagochtend-gespreksgroep
  • Vrouwencontactgroep Dient de Here
  • Vrouwencontactgroep Ruth

 

Van deze commissies/groepen is elders op de website nadere informatie te vinden.

 
Ontmoeting & Inspiratie
VoorzitterH. (Harry) LantinkContact
SecretarisJ.H. (Hans) NieboerContact