Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Ontmoetingsavonden

In het winterseizoen organiseert de commissie Vorming en Toerusting de zo geheten ontmoetingsavonden.

In een huiskamer komen mensen bij elkaar om samen te spreken over geloven, leven en samen kerk zijn. De grootte van de groep is maximaal zo’n 12 personen.

Aan het begin van het winterseizoen kunt u zich hiervoor opgeven via opgaveformulieren die via de ouderlingen en contactpersonen worden verspreid. Als u nog vragen heeft over deze ontmoetingsavonden, neem dan contact op met iemand van Vorming en Toerusting of met uw ouderling.