Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Interkerkelijke koffie-ochtend

2x per jaar wordt er een interkerkelijke koffiemorgen georganiseerd. Inmiddels hebben zich de volgende kerken hierbij aangesloten: hervormd, gereformeerd, baptist, pinkster en de katholieke kerk. Vanuit elke kerk zitten er 2 vrouwen in de werkgroep om de ochtenden te organiseren. De kerk waarin het gehouden wordt rouleert. Het zijn fijne ochtenden die heel opbouwend zijn voor je geloofsleven. Er komt een spreekster of spreker die over een bepaald onderwerp gaat vertellen. Verder wordt er gebeden en gezongen. Natuurlijk allemaal onder het genot van een kop koffie met eigen gebakken lekkere dingen. Het doel van de werkgroep is om gastvrij te zijn; dat de vrouwen die komen, zich thuis voelen.

Er wordt veel aandacht besteed aan de aankleding van de zaal. De werkgroep maakt ook zelf artikelen die tijdens de pauze verkocht worden. De opbrengst is voor de onkosten van de ochtend. Het meest bijzondere van deze ochtenden is; dat je met veel vrouwen uit verschillende kerken bij elkaar bent. Kerkmuren vallen weg. Het gaat allemaal om die ENE God! Daarbij leren we ook van elkaar. Kortom: het is zeker de moeite waard om de koffiemorgen te bezoeken.
INterkerkelijke Koffieochtend Twenterand (INKT)
R. (Regina) de Ruiter - VisserContact