Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Vrouwencontactgroep Ruth

De vrouwencontactgroep Ruth komt eens in de 14 dagen bij elkaar in Kerkelijk Centrum Het Anker, op
woensdagavond, vanaf 19.30 uur.
Voor de pauze staat de Bijbel centraal en daarna hebben we zeer gevarieerde onderwerpen.
Het is een gezellige groep, die gedurende de afgelopen jaren ca. 35 à 40 leden kon begroeten.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
In de Kerkbode worden de data van de bijeenkomsten vermeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de vrouwencontactgroep
Ruth.
Vrouwengroep Ruth
H. (Henny) Dooyeweerd - BoesContact