Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Bijbelstudiegroep

De Bijbelstudiegroep komt iedere twee of  driewekelijks bijeen op de dinsdagavond (In de Kerkbode staat wanneer)

Contactpersoon: ds. F. Schipper