Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Zondagsschool

Vanaf  september tot en met juni is er ’s morgens tijdens de kerkdienst zondagsschool voor kinderen in de basisschool leeftijd.

Met verhalen, zang en knutselen hoop men het geloof te beleven, tijdens de collecte komen de kinderen in de kerk om het slotlied mee te zingen en de zegen mee te krijgen.

In het Kerkelijk Centrum  Irene is er op de eerste zondag van de maand geen zondagsschool i.v.m. een tekort aan ruimte.

3_small 4_small 1_small 2_small