Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

“Zondagsschool Eben Haëzer”

Van september tot mei/juni is er elke zondag zondagsschool voor de kinderen van de basisschool. Iedereen is van harte welkom vanaf 9.30 uur in “Kerkelijk Centrum Het Anker”. Het duurt ongeveer een uur. Tijdens dit uur luisteren we naar een bijbelverhaal, zingen en leren we liedjes en knutselen we een werkje in elkaar. We houden een collecte en het geld van de 1e zondag van de maand (collectezondag) gaat ieder jaar naar een project. We werken ook mee aan gezinsdiensten.