Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

New Generation diensten

New Generation is een nieuwe benaming voor de jeugddiensten.
Speciaal gericht op de nieuwe generatie: de jeugd.
Een leuke groep jongeren maken de diensten, met leuke (opwekkings)Liederen, en een muziekband.

Ook zitten er vaste onderdelen in zoals de “Joost mag het weten vraag”

Met de mobile telefoon kan er gestemd worden op de Kahoot-stellingen.

Er worden 7 New Generation diensten gehouden per jaar, tijd en kerk wisselen. Meer informatie daarover vindt men in de kerkbode.