Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Kaasclub

Voor tieners die naar het voortgezet onderwijs gaan. Een keer per maand na afloop van de zondagavonddienst. De club duurt ongeveer 1 uur.