Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Activiteitenkalender

Gedurende het jaar worden er verschillende activiteiten gehouden zoals de EO jongerendag, Sonrise, jong en oud feest, de pepermuntactie van de clubs e.d.

Je wordt uitgenodigd via de kerkbode, de clubs en sociale media.