Kerkelijk Centrum 'Irene'
Ons Centrum'

Werkgroepen/commissies

Hieronder vindt u links naar de contactgegevens van de verschillende werkgroepen en commissies.
 Beamercommissie
Kerkelijk Centrum Irene T. Dubbink Contact
Algemeen Beamercommissie Contact


Activiteitencommissie
Kerkelijk Centrum Irene H. Middag Contact
Kerkelijk Centrum Het Anker J. Heideman-Gerrits Contact


Commissie Opendeurdiensten
Kerkelijk Centrum Irene H. Middag Contact
Kerkelijk Centrum Het Anker J. Ribberink Contact


Jeugdraad
Kerkelijk Centrum Irene F. Uphoff Contact
Kerkelijk Centrum Het Anker D. Gielians Contact


Talentenbank
Kerkelijk Centrum Irene A. van Tolij Contact
Kerkelijk Centrum Het Anker E. Bloemhof Contact
Algemeen Contact


Vrouwencontactgroep
Kerkelijk Centrum Het Anker Vrouwencontactgroep Contact


Gebedskring
Kerkelijk Centrum Het Anker W. Oldenhuis Contact


Verjaardagsfonds
Algemeen W. Hoogenkamp Contact
Algemeen R. Jansen-Vogelzang Contact
Algemeen E.J. Staarman-Bolhuis Contact


Redactie Kerkbode
Algemeen W. Hoogenkamp Contact
Algemeen M.W. Rotman-Mollenhorst Contact


Kerkinactie Vroomshoop
Algemeen W. Diek Contact
Algemeen H.H. Wemekamp-Kamphuis Contact


Catechisatie
Algemeen R. Bokhove Contact


Liturgisch bloemschikken
Algemeen R. Limbeek Contact


Startdienstcommissie
Algemeen H. Middag Contact


Collectemunten
Algemeen G.J. Meijerink Contact
Algemeen Kerkelijk bureau Contact


Jaargids
Algemeen G. Verheij Contact


Website beheer
Algemeen Website beheer Contact


Commissie Alpha en Gemeentegroeigroepen
Algemeen W. Oldenhuis Contact


Woensdagmorgengroep
Algemeen J. de Vries Contact